کلیسای مستقل بین المللی پنطیکاستی رسولان UPCA-IRAN

کتاب مقدس متنی

کتاب مقدس متنی شامل عهد قدیم و جدید

فایل فشرده

 

 

 

 

 

 

 

برای خواندن کلام خدااحتیاج به نرم افزار رایگان ادوبی دارید - برای دریافت نرم افزارadobe reader کلیک کنید

2055-Dutrisac
(Montreal)QC , CANADA
Phone: 001 (514) 777-3980
Fax: 001 (514) 504-4119
E-mail: info@upciran.org